Izloženost zračenju veća je dok jedemo banane nego ukoliko živimo pored nuklearne elektrane

Ljudi su sve zabrinutiji oko toga na koji točno način izloženost zračenju utječe na njihovo zdravlje

Kolikoj smo točno količini zračenja izloženi svaki dan?

U videu pogledajte o kolikim se količinama radi, a očito je da konzumiranje jedne banane emitira više zračenja nego život uz nuklearku. Da se čovijek zapita…

Izvor: (net.hr)